This is Project You

This is Project you är en community där du verkligen kan fokusera på din personliga utveckling.
Det är en community som erbjuder inspiration, kurser och e:böcker på både svenska och engelska.
Syftet med hemsidans innehåll är att inspirera dig till att känna kärlek till dig själv, empowerment, mod men också inspirera dig till att följa dina drömmar och vad som får dig att känna glädje och lycka.

Välkommen till This is Project You. 

 LogoColorNoText.jpeg

This is Project You is a community were you can really focus on your personal development.
It is a community that offers inspiration, courses and e:books in both Swedish and English.
The purpose of this content is to inspire you to feel self-love, empowerment, courage but also inspire you to follow your dreams and what makes you feel joy and happiness.

Welcome to This is Project You.

                            Kurser                                                             Inspiration

Hälsa på dina villkor: 4 viktiga delar för att bli kroppspositiv och börja älska dig själv

5 veckors onlinekurs

What do you desire right now? 

 Inspiration

My magical morning practice

Inspiration

Under produktion

Inspiration

Under produktion

Inspiration